FLAGI ELGRECO

Idź do spisu treści

Menu główne

REGULAMIN

INFORMACJE

Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym FLAGI-ELGRECO.

Regulamin zakupów
.

Sklep
Internetowy FLAGI-ELGRECO prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane: przez stronę http://www.flagi-elgreco.pl lub telefonicznie: 68 454 79 85 lub 608 414 419,

Klientem sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
Sklep realizuje zamówienia z adresem dostawy w Polsce.
Skrypt sklepu umożliwia zakupy klientem nie posiadającym kont i nie zalogowanym.
Korekty złożonych zamówień należy zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Wszystkie produkty/usługi oferowane w
Sklepie Internetowym FLAGI-ELGRECO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych
Sklepu Internetowego FLAGI-ELGRECO nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki, lub przy odbiorze osobistym.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są wyrażone w polskich złotych.
Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT lub paragon.
Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
Możliwe są następujące formy płatności:
Przelew.
Pobranie.
Płatność z odroczonym terminem wymaga uzgodnienia.
Przesyłki dostarczamy:
Pocztą Polską, przesyłki ekonomiczne lub priorytetowe.
Odbiór osobisty produktów zamówionych i zapłaconych w terminie uzgodnionym telefonicznie -
608 414 419 lub 68 454 79 85
Produkty objęte są gwarancjami producentów.
Sklep Internetowy FLAGI-ELGRECO ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny, za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany w zakładce Kontakt serwisu http://
www.flagi-elgreco.pl.
Sklep Internetowy FLAGI-ELGRECO ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.
Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe
Sklep Internetowy FLAGI-ELGRECO zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi
Sklep Internetowy FLAGI-ELGRECO.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt, na adres korespondencyjny podany w zakładce Kontakt serwisu http://www.
flagi-elgreco.pl. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Sklep w ciągu 14 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności  dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
Sklep Internetowy FLAGI-ELGRECO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

Zdjęcia produktów przedstawione na stronie Sklepu Internetowego FLAGI-ELGRECO mogą różnić się nieznacznie od produktów.

Regulamin określa zasady zakupów w
Sklepie Internetowym FLAGI-ELGRECO. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego